Yat Sigortası

Yat Sigortası

Yat Sigortası ile sizin içiniz rahat, yolunuz açık olsun. Yatınız şimdi fırtına, karaya oturma, batma, kötü hava şartları, çarpışma ve yangın gibi pek çok tehlikeye karşı güvence altında.

Hemen Yat Sigortası yaptırın, denizden karaya, marinadan bakıma içiniz her an rahat olsun!

Teminatlar

Enstitü Yat Klozu 1.11.1982 CL. 328 kapsamında teminat verilen başlıca riskler:

 • Tüm deniz kaza ve tehlikeleri (Fırtına, çarpma, çatma, karaya oturma, alabora olma vb.)
 • Yangın
 • İnfilak
 • Deprem, yıldırım, volkanik patlama gibi doğal afetler
 • Korsanlık
 • Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil)
 • Denize mal atılması
 • Kara, hava taşıt araçlarıyla veya rıhtım, liman veya teçhizatlarıyla temas sonucu oluşan zararlar
 • Yatın veya servis botlarının çalınması
 • Makine veya teçhizatın zor kullanılarak çalınması
 • Yatın sebep olduğu bir kaza neticesinde 3. kişilerin can ve mal kaybı
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Tekne ve makinelerdeki gizli kusur, şaftların kırılması, kazanların patlaması sonucu tekneye gelen zararlar.(Hatalı parçanın, kırılan şaftın, veya kaznın tamir veya ikame bedeli masrafları hariç.)

Ek Olarak Alınabilecek Teminatlar:
 • Harp, Grev, Lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, alıkoyma ile teröristlerin ve politik amaçlı kişilerin sebep olduğu kayıp ve hasarlar
 • Enstitü makine hasarları genişletme klozu kapsamı dahilinde makine kırılması teminatı
 • Yatınızda bulunan kaptan, mürettebat ve misafirleriniz için poliçenizde belirtilen koşullar limitler kapsamında ferdi kaza teminatı (kaza sonucu vefat, tam ve kısmi maluliyet ve tedavi masrafları
 • Özel amaçlı kullandığınız yatınızda bulunan kişisel eşyalarınız poliçenizde belirtilen limitler ile teminata alabilirsiniz
 • Yasal ve cezai sorumluluk kapsamında yat sahibine gelebilecek hukuki savunma masrafları
 • 7 gün 24 saat Yat Yardım Hizmeti’ne sahip olabilirsiniz.

Ücretsiz Hizmetler

 • Herhangi bir kaza neticesinde yaralanma veya hastalık durumunda nakil ve tedavi giderleri
 • Lehdara yapılacak tedavi veya lehdarın vefatı nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
 • İlaç gönderilmesi organizasyonu
 • Tıbbi danışma
 • Yat kazası durumunda "Rent a Car" hizmeti
 • Geçici kaptan gönderilmesi
 • Teknik ekibin ulaşımı
 • Yedek anahtar gönderimi
 • Hukuki işlemlerde kefalet avansı
 • Yedek parça ulaştırılması
 • Tercüme hizmeti

Sık Sorulan Sorular

 • Yatım için sigorta yaptırmam zorunlu mudur? Yaptırmamamın getireceği cezai bir uygulama var mıdır?

  Yat Sigortası yaptırmanın bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak sigortanız olmadığı durumda yatınız seyirde ve/veya karada iken olabilecek birçok risk açısında güvencesiz kalacaktır.

 • Yat Sigortasının genel olarak kapsamı nelerdir?

  Denizde karşılaşabileceğimiz tüm kaza ve tehlikeler, yangın, hırsızlık, fırtına, çatışma, deprem, infilak, kazanların patlaması, kötü gibi . Enstitü Yat Klozları ve Tekne Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde belirtilen riskler.

 • Yatımın sigorta bedeli nasıl tespit ediliyor?

  Yatınızı satın aldığınız bedel ve/veya tarafınızdan beyan edilen bedel dikkate alınarak yatınızın özelliklerine göre rayiç bedeli üzerinden poliçe düzenlenmektedir.

 • Yat Sigortalarının primleri nelere bakılarak belirleniyor?

  Sigorta poliçe primleri; yatınızın yaşı, yapım tarzı, modeli, sürati ve kullanım amacı gibi özellikleri değerlendirilerek belirlenmektir.

 • Yat Sigortası poliçem tekne üzerindeki her şeyi kapsıyor mu?

  Gövde, karina ve yat ile alınıp satılması mutad olan, yatın ayrılmaz parçalarını oluşturan teçhizatlar poliçe kapsamındadır.

 • Kişisel Eşyalarımı da kapsıyor mu?

  Kişisel eşyalar Enstitü Yat Klozu kapsamında teminat haricidir. Ancak Sigorta Şirketinin onayı ile poliçede belirlenecek limit dahilinde ek prim ve şartlar ile teminata dahil edilebilir.

 • Poliçeme yakıt ve kumanyalar dahil oluyor mu?

  Yakıt ve kumanya gibi tükenebilir malzemeler teminat kapsamında değildir.

 • Yatım sebep olabileceğim hasarlarda 3. Şahıslara karşı verebileceğim zararlar kapsamda mı?

  Yatınız ile 3. Şahıslara karşı neden olabileceğiniz maddi ve bedeni zararlar Enstitü Yat Klozu kapsamında poliçede belirtilen limit ile teminat dahillindedir. Poliçede belirtilen sorumluluk limiti ile sınırlı olarak, diğer teknedeki maddi hasarlar ile can kaybı, bedeni sakatlık, yaşam kurtarma için yapılan masraflar karşılanmaktadır.

 • Yatıma bağlı bir servis botum için ayrı bir poliçe yaptırmam gerekiyor mu?

  Yatınızın adını taşıyan servis botunuz için ayrı bir poliçe yapılmasına gerek yoktur, yat poliçeniz kapsamında teminat altındadır. Mutlaka üzerinde yatın adı yazılmış olmalıdır.

 • Yatımı kışın marinada karaya çekiyorum. Poliçem'in teminatı bu süre için de geçerli midir?

  Kışlama yeri bilgilerinin sigortacının onayı ile poliçede belirtilmesi şartıyla teminatınız geçerli olacaktır. Bununla birlikte yatınızı karaya çekerken ve denize indirirken de teminatınız devam ediyor olacaktır.

 • Yatımı benim dışında arkadaşlarımda kullanabiliyor, poliçemin teminatı bu durumda da geçerli midir?

  Yatınız sizin üzerinize kayıtlı olsa da sizin dışınızda yeteli denizci ehliyetine sahip biri tarafından kullanılabileceği poliçede belirtildiği sürece geçerli olacaktır.

 • Marinada bağlı iken marinaya veya başka yatlara verebileceğim zararlar karşılanıyor mu?

  Poliçenizde belirtilen 3. Şahıslara karşı sorumluluk limiti dahilinde başka yat ve marinaya vereceğiniz zararlar karşılanmaktadır.

 • Deprem sonucu yatımda oluşacak hasarlar poliçeme dahil mi?

  Deprem Enstitü Yat kloz ile teminata dahil olan bir risktir.

 • Yat Sigortası ile savaş teminatı da karşılanıyor mu?

  Savaş riskleri Enstitü Yat klozda kapsam dışı bırakılmıştır. Ancak şirket onayı ile belirlenecek şartlar dahilinde ek fiyat alınarak kapsama dahil edilebilir.

 • Sigorta poliçem tüm dünya denizlerinde yapacağım seferler için geçerli mi?

  Poliçede belirtilen sefer sahası seyir alanlarında geçerlidir.