Tarım Sigortası

Tarım Sigortası

Dolu Sigortası
Dolu taneleri vuruşunun doğrudan doğruya tarım ürünlerinin miktarında meydana getirdiği eksilmeyi teminat altına alır.

Sigorta Teminatı, tarlada yetiştirilen ve aşağıda yazılanların dışında kalan bütün ekilmiş tarım ürünlerinde filizlenme ile, Bağlarda tomurcukların uyanması ile, Meyvelerde çiçeklenmenin son bulması ile, Fideler ve fidanların tutması ve ile başlar. Sigortalı ürünlerin hasadının yapılması (biçilmesi, sökülmesi, toplanması ve koparılması) veya ürün veya ürünlerin tümünde tam hasar oluşması ile son bulur. Teminatınız teklif formunun müşteri / acente tarafından şirketimiz genel müdürlüğü veya bölge müdürlüklerine fakslanması veya postalanması ile başlar.

Tarım - Cam Sera Sigortası

 • Dolunun seraya vereceği zararlar ile serada yetiştirilen ürünlerin miktarında meydana getirdiği eksilme güvence altına alınır.
 • Sigorta Başlangıcı: Sera Ön Bilgi Formu ve Üretim Planın şirketimize postalanması veya fakslanması ile başlar.
 • Sigorta süresi 1 yıldır.
 • Üretim planı eksiksiz olarak tam olarak doldurulmalıdır.
 • Seraların sigortalanabilmesi için sigortalanırken içerisinde ürün olması gerekmektedir.

Teminatlar

Dolu Sigortası
Ana Teminat: Dolu

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Ek Teminat

 • Yangın Yıldırım
 • Kalite kaybı (meyve ve sebzeler için)
 • Ek ürün teminatı

Tarım-Cam Sera Sigortası
Ana Teminat: Dolu

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Ek Teminat
 • Fırtına Yangın
 • Yıldırım
 • Patlama
 • Deprem
 • Yer Kayması
 • Yanardağ Püskürmesi
 • Taşıt Çarpması (Uçak, kara taşıtı)
 • Kar Ağrlığı (Antalya için)
 • Enkaz kaldırma teminatı