Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk Sigortası ürünleri ile operasyonlarınız ve çalışanlarınız bizim sorumluluğumuzda!

Sorumluluk sigortaları ile, işyerinizde yönettiğiniz operasyonlar sırasında üçüncü şahısların veya çalışanlarınızın sizin sorumluluğunuzdayken oluşabilecek herhangi bir olay sonucu görecekleri zararları güvence altına alabilirsiniz.

Ürünümüzde bulunan teminatlar:

Sorumluluk

 • İşveren Sorumluluk Sigortası
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Sorumluluk Sigortası
 • Özel Güvenlik Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

İşv. Mali Sorumluluk

İşv. Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinde oluşabilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri tazmin eder.

Ayrıca aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazaların sonucunda oluşacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Mali Sorumluluk Sigortası ile ilgili olarak bir dava açılması sonucunda hükmü olunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de poliçede yazılı meblağ dahilinde ödemekle zorunludur.

İlave olarak aşağıdaki riskler de teminat altına alınabilir;

 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları.
 • Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
 • Manevi tazminat talepler

Bu sigorta İşveren Mali Mesuliyet Türk Genel Şartları dahilinde geçerlidir.

3. Şahıs Sorumluluk

3. Şahıs Sorumluluk Sigortası ile sigortalıyı sigortalı faaliyetini icra ederken vukua gelecek bir olay sonucunda,

 • 3. Şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin bozulması,
 • 3. Şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebiyle, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, sigortalıya karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki mesuliyete müteallik mevzuatı hükümleri dairesinde ve işbu poliçede tesbit olunan meblağlara kadar temin eder.

Bu sigorta 3. Şahıs Sorumluluk Türk Genel Şartları dahilinde geçerlidir.

Zorunlu Hekim Sigortası

Değerli Doktorlarımız, heran başınıza gelebilecek istenmeyen ani bir durumla karşılaşabilirsiniz. İçiniz rahat olsun, Zorunlu Hekim Sigortası ile biz yanınızdayız...

Hekim sorumluluk sigortası 30.07.2010 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir ve tam adı "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası" olarak değiştirilmiştir. Bu ürün hekimlerimizi herhangi bir mesleki faaliyeti nedeniyle verdikleri müdahaleye karşı güvence altına almaktadır.

Her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL'dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL'yi aşamaz.

Üstelik bu ürün hekimlerimizi poliçe tarihinden önceki on yıllık dönemde veya sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek taleplere karşı belirlenen limitler dahilinde teminat altına alır. Ancak bahsedilen bu on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.