Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası

Ailenizi ve sevdiklerinizi sizin için başlarına gelebilecek aksiliklere karşı Seyahat Sağlık Sigortası ile güvencesine alıyoruz.

Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtdışı seyahatlerinizde acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masraflarını Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları ile poliçede yazılı teminat limitleri dahilinde karşılayacak bir poliçeye sahip olabilirsiniz.

Önemli Notlar:

 • Sigortalının daimi ikamet adresi TÜRKİYE olmalıdır.
 • Sigorta başvurusunun ve sigorta Sözleşmesi'nin, sigortalının seyahate başlamadan önce yapılması zorunludur.
 • Sigortacının sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen teminatların geçerli olduğu bölgelerdeki seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar.
 • Sigorta Sözleşmesi, poliçede belirtilen başlama tarihinden itibaren yine poliçede belirtilen süre bitiminde kendiliğinden sonlanır. Sigorta Sözleşmesi'nin teminatları, seyahatin bitip Türkiye gümrüğünden giriş tarihine kadar devam eder. Seyahatin sona erip Türkiye gümrüğünden giriş yapılmasıyla bu Sigorta Sözleşmesi’nin geçerli olduğu süre içerisinde sigorta poliçesinde belirtilen BÖLGE’ye yeniden seyahat yapılması halinde teminatlar yeniden başlar.
 • Tazminatın teminat kapsamında olabilmesi için her türlü akut hastalık ve kazanın, poliçe geçerlilik süresi içerisinde olması gerekmektedir.
 • Poliçe iptali, seyahate gidilmediği durumlarda, seyahat başlangıcından 24 saat önce başvurulması ve poliçenin sigorta şirketine iade edilmesi kaydı ile iptal edilir, prim iade edilir.
 • Sigorta, kalacak primin tamamının peşin olarak ödenmesi ve poliçenin teslimi ile geçerli hale gelir.Yolculuk başladıktan sonra düzenlenen Sigorta Sözleşmesi, prim ödenmiş olsa dahi geçersizdir.
 • 18 yaşından küçükler, sigorta ettiren 18 yaşından büyük olmak koşuluyla tek başına sigortalanabilir.

Teminatlar

Yurtdışında Tıbbi Tedavi Teminatı
Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını 30.000 € limite kadar ödeyecektir. Acil diş tedavi giderleri de 60 €'ya kadar karşılanacaktır.

Sigortalının Seyahati veya Nakli veya Taburcu Olduktan Sonra Daimi İkametgah'a Nakli
Sigortalı'nın aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket'in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah'a dönüş için Sigortalı'nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına Şirket doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket'in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah'a, nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.

Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır.

Tüm nakillerin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir.
Hava ambulans hizmetine ancak Şirket doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır.

Vefat Eden Sigortalının Nakli
Sigorta kapsamı süresince, sigortalının aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi'ndeki defin yerine naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

Acil Mesajların İletilmesi
Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıda ki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

Kayak
Kayak branşında lisans sahibi ve para kazanma amacı olmadan (amatörce düzenlenmiş olsa da her türlü yarışma hariç olmak üzere) bireysel olarak ve zevk amacıyla yapılması halinde ilgili spor nedeniyle oluşacak tedavi giderleri teminat kapsamındadır.

Sık Sorulan Sorular

 • 18 yaşından küçükler bu poliçeyi yaptırabilir mi?

  18 yaşından küçüklere poliçe tanzim edilebilmesi için sigorta ettiren 18 yaşından büyük olmalıdır.

 • Yabancı uyruklu kişiler bu poliçeyi yaptırabilir mi?

  Yabancı uyruklu kişilere yabancı kimlik numarası olması şartı ile; daimi olarak Türkiye'de ikamet etmeleri ve daimi olarak Türkiye'de ikamet ettiklerine dair resmi belge sahibi olmaları koşulu ile poliçe tanzimi yapılabilecektir.

 • Poliçe Ne Zaman Başlar?

  Teminatlar, Türkiye gümrüğünden çıkış yapıldıktan sonra başlar ve poliçenin süresi devam etse bile Türkiye gümrüğünden giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak sona erer.

  Not: Sigorta başvurusunun ve Sigorta Sözleşmesi'nin, sigortalının seyahata başlamadan önce yapılması zorunludur.

 • Meslek Sınırlaması Var Mıdır?

  Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır. Bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler teminat kapsamında olacaktır.

  Fikren ve elle çalışıp yukarıda sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında olacaktır. (Örn. İnşaat şantiyesinde veya sahasında çalışan mühendis ve muhasebeciler)

 • Poliçe İptal Koşulları Nelerdir?

  Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır. Bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler teminat kapsamında olacaktır.

  Fikren ve elle çalışıp yukarıda sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında olacaktır. (Örn. İnşaat şantiyesinde veya sahasında çalışan mühendis ve muhasebeciler)

 • Poliçe İptal Koşulları Nelerdir?

  Poliçe; seyahate gidilmediği durumda,poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber verilmesi ve poliçenin Sigorta Şirketine iade edilmesi kaydı ile iptal edilir, prim iade edilir.

 • Tazminat Prosesi Süreci Nasıldır?

  Sigortalı, acil bir durum olduğunda herhangi bir yere başvurmadan önce aşağıda telefon numaraları yazılı acil servis merkezini arayarak adını, soyadını, poliçe numarasını, bulunacağı yerin adresini ve telefon numarasını kısa bir şekilde sağlık sorununu ve nasıl bir yardım istediğini bildirmelidir.

Teklif Formu

Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz.