Gizlilik Sözleşmesi

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu 'Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu 'Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması
Web sitemiz, girilen bilgilerin güvenliği açısından 'SSL' sistemi ile donatılmıştır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir.

Üyelerimizle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmaktadır. Bu bilgilere ancak üyemizin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

Yazgan Sigorta'dan gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan "Yazgan Sigorta bültenlerini almak istemiyorsanız tıklayın." linkine tıklayarak, info@yazgansigorta.com.tr adresine e-posta göndererek ya da 0212 513 53 43 numaralı Sigorta Destek Hattımız'dan arayarak e-posta gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz.

2. Bilgi Kaynakları
Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıda belirtilen üç şekilde temin edilmektedir.

a. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler
Sizin web sitemizi kullanarak veya e-posta, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz ancak size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için web sitemizde sizden talep edilen bilgilerin tamamını vermenizi öneriyoruz. Ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı tarafınızdan dikkate alınmalıdır.

Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sigortanın geçerliliğini, bizim ve/veya sigorta şirketinin size ve/veya sigortalıya karşı olan sorumluluklarını ve poliçeye dayalı sigorta tazminatı talep haklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda Yazgan Sigorta hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Yazgan Sigorta bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir.

b. Otomatik olarak sağlanan bilgiler
Web sitemizi ziyaretiniz sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve 'cookies' olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla daha önce sitemize yaptığınız ziyaretlerde ve aldığınız hizmetlerde elde edilen bilgilerdir.

Bilgisayarınızın 'yardım' menüsünde bu özelliği kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli olmasında kullanılacağından bu özelliği açık bırakmanızı öneririz.

c. Diğer kaynaklardan sağlanan bilgiler
Sigorta poliçelerinizin zamanında yenilenmesi ve adres, telefon numarası gibi bilgilerinizin güncel tutulması gibi amaçlarla sigorta yaptırdığınız sigorta şirketlerinden, TRAMER ve ticaret sicili gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

3. Diğer Kullanım Şartları
Burada belirtilen şartların dışında web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

'Gizlilik Politikası' ve 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde Yazgan Sigorta tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, Yazgan Sigorta ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça Yazgan Sigorta'e karşı bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez...

Privacy Policy
The use and confidentiality of the information about you and your requests that we collect when you visit our website and use our services, are subject to the terms of the present Privacy Policy. You accept the terms of the present Privacy Policy by accessing this website and requesting our services that we provide through this website.

1. The Use and Confidentiality of Information
To secure the confidentiality of the information you provide, our website is equipped with "SSL" system. Therefore, this information cannot be seen by others on the Internet. This protection is not effective for the information sent by e-mail or similar means.

The information obtained from our members is protected with the same degree of care that we provide for our own confidential commercial information. This information can only be accessed by our staff and insurance companies' staff to provide the requested service by our member and to the extent as necessary.

Yazgan Sigorta assumes no responsibility for the damages caused by the inefficiency of the protection system due to computer piracy.

2. Information Sources
We gather the information about you in order to provide the best service to you and to improve the quality of these services continuously. This information is gathered in three ways listed below.

a. Information submitted by you:
We collect and save the information sourced from you while visiting our website or sending e-mail, fax etc. This information is provided to us by your free will. You are free to or not to share this information with us. However we recommend that you give all the information requested in order for us to provide our service more quickly and in high quality. In addition, you should bear in mind that if you do not share the necessary information required by the service that you demand, it might be impossible for us to fulfill your request.

It is your responsibility to submit accurate and complete information. Do not submit false, misleading or incomplete information. False, misleading or incomplete information or declaration may affect the validity of the insurance, our and/or the insurer's responsibilities towards you and/or insuree and the rights of claims under the insurance coverage. Yazgan Sigorta assumes no responsibility in such situations. If Yazgan Sigorta suffers a loss because of your false, misleading or incomplete information, it is your responsibility to compensate the damage.

b. Information obtained automatically:
This is the information about your visits and the services you have procured that our computers collect via the recognition system called "cookies" during your visits.

You can find the necessary information to limit or to withdraw this feature in the help section of your computer. However, we recommend you to enable this feature in order to provide a quick and quality service to you by the information gathered this way.

c. Information obtained from other sources:
This is the information obtained from the sources such as your insurance companies and commercial register in order to renovate your policy on time and keep your contact information up to date.

3. Other Terms of Use
Besides the terms set forth in the present privacy policy, everyone who visits our web site and/or who requests a service is considered to read and agree on the terms stated in 'The Legal Terms and Conditions of Use' section.

The provisions in the 'Privacy Policy' and 'The Legal Terms and Conditions of Use' sections and the changes made by Yazgan Sigorta in these sections, constitute the entire agreement between you and Yazgan Sigorta and they bind the parties. Unless otherwise agreed in writing, no contradictory claims or rights can be asserted against Yazgan Sigorta